Συνεργαζόμενα Συνεργεία

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών της, δημιούργησε συνεργασίες με εξουσιοδοτημένα/εξειδικευμένα

συνεργεία αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την αποκατάσταση των υλικών ζημιών χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και στο συντομότερο χρονικό

 διάστημα, χωρίς επιβάρυνση. Πλέον δεν είναι απαραίτητη η διαδικασία που προέβλεπε την εκ των προτέρων έκδοση και εξόφληση του τιμολογίου και

κατόπιν την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Εταιρία για την εξόφληση της αποζημίωσης, καθώς η Εταιρία μας διακανονίζει αυτόματα την ζημιά σας στα

συνημμένα συνεργεία΄ χωρίς εκταμίευση από μέρους σας. Συμπληρωματικά δε, μπορείτε να απολαύσετε εντελώς δωρεάν και άλλα πλεονεκτήματα που

προσφέρονται από τα συνεργεία, όπου σημειώνεται, αποκλειστικά στους πελάτες μας χωρίς καμία επιβάρυνση, όπως κάρτα καυσαερίων, τεχνικό έλεγχο καθώς

 και έκπτωση για την συντήρηση ή την ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ αναλυτικές πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα συνεργεία ανά νομό.