Ασφαλιστείτε Σωστά - Ασφαλιστείτε Έξυπνα

1. Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασφαλιστείτε σωστά - Ασφαλιστείτε έξυπνα

Γνωρίζετε ότι από την ασφάλιση των υλικών ζημιών έναντι τρίτων εξαιρούνται οι ζημιές οχημάτων που ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο ή/και σε πρόσωπα  της οικογένειας του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης;

Εμείς στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ επειδή δίνουμε σημασία στην ουσία, έχουμε επεκτείνει την κάλυψη της αστικής ευθύνης και ασφαλίζουμε στο βασικό μας πακέτο – χωρίς επιπλέον ασφάλιστρα - αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον και το όχημα που υπέστη τη ζημιά ασφαλίζεται στην Εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες στους συνεργάτες μας ή στο www.minetta.gr/ΓΙΑΙΔΙΩΤΕΣ/Όχημα/Αυτοκίνητο/Economy.aspx

 

2. Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασφαλιστείτε σωστά - Ασφαλιστείτε έξυπνα

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου το οποίο περιλαμβάνει και τις ίδιες ζημιές του είναι η καλύτερη και σωστότερη επιλογή. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν έχετε κάλυψη για ίδιες ζημιές; Καταστροφή;

Εμείς στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ επειδή δίνουμε σημασία στην ουσία, έχουμε συμπεριλάβει ακόμα και στο βασικό μας πρόγραμμα μία επιδοματική κάλυψη για τις περιπτώσεις της ολοκληρωτικής καταστροφής του οχήματός σας λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, φυσικών ή γεωλογικών φαινομένων ή τροχαίου ατυχήματος (υπαιτιότητας του οδηγού).

Περισσότερες πληροφορίες στους συνεργάτες μας ή στο www.minetta.gr/ΓΙΑΙΔΙΩΤΕΣ/Όχημα/Αυτοκίνητο/Economy.aspx

 

3. Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασφαλιστείτε σωστά - Ασφαλιστείτε έξυπνα

Γνωρίζετε ότι με το ασφαλιστήριό σας δικαιούστε πρόσθετες παροχές χωρίς κόστος;

Εμείς στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ επειδή δίνουμε σημασία στην ουσία, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ σε συνεργασία με φορείς αυξημένου κύρους, σε όλους τους ασφαλισμένους μας και τα προστατευόμενα μέλη τους, με οποιοδήποτε ασφαλιστήριο και σε οποιοδήποτε κλάδο, την Κάρτα Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ. Με τη χρήση της αποκτάτε πρόσβαση σε ένα πλήθος προνομιακών παροχών για την υγεία, το αυτοκίνητο και τις αγορές σας.

Δείτε τα προνόμια που σας εξασφαλίσαμε και τυπώστε την Κάρτα σας μέσα από το privilegecard.minetta.gr για να ωφεληθείτε.

 

4. Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασφαλιστείτε σωστά - Ασφαλιστείτε έξυπνα

Γνωρίζετε ότι με την, υποχρεωτική από το Νόμο, ασφάλιση του οχήματός σας έχετε αυτόματα και μειωμένα ασφάλιστρα για άλλα περιουσιακά σας στοιχεία;

Εμείς στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ επειδή δίνουμε σημασία στην ουσία, προσφέρουμε σε όλους τους ασφαλισμένους μας με πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΔΗΓΕΙΝ, 10% συνδυαστική έκπτωση για την ασφάλιση της κατοικίας ή και του σκάφους τους, στα προγράμματα ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ και ΝΑΥΣΙΠΛΟΕΙΝ.

Δείτε περισσότερα στο  www.minetta.gr/ΝΕΑ/Ενημερώσεις/tabid/209/articleType/ArticleView/articleId/73/-10--.aspx και επωφεληθείτε με εκπτώσεις στα ασφάλιστρα και όχι στις καλύψεις. 

 

5. Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασφαλιστείτε σωστά - Ασφαλιστείτε έξυπνα

Εμείς στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ επειδή δίνουμε σημασία στην ουσία έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα ασφάλισης κύριας κατοικίας έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει τις καλύψεις των φυσικών φαινομένων χωρίς απαλλαγή.

Ανακαλύψτε όλα τα προγράμματα ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ στο www.minetta.gr/ΓΙΑΙΔΙΩΤΕΣ/Κατοικία.aspx ή στους συνεργάτες μας.

 

6. Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

Ασφαλιστείτε σωστά - Ασφαλιστείτε έξυπνα

Εμείς στην ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ επειδή δίνουμε σημασία στην ουσία, έχουμε συμπεριλάβει στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης, πληθώρα σημαντικών καλύψεων όπως την πλημμύρα, την αστική ευθύνη, την ασφάλιση σε αξία καινούργιου και την ασφάλιση σε χώρους συνεργατών.

Ανακαλύψτε όλα τα προγράμματα ΑΣΦΑΛΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο www.minetta.gr/ΓΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕπιχείρησηΑσφαλώςΕπιχειρείν.aspx

ή στους συνεργάτες μας.