ΣΥΝΤΑΞΗ

ΝΙΩΘΕΤΕ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

Η ποιότητα ζωής στα χρόνια της συνταξιοδότησης, αποτελεί πλέον ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους. Όλοι μας θέλουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής που έχουμε κατακτήσει, να είμαστε ανεξάρτητοι και να απολαμβάνουμε τις χαρές της ζωής. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ- Ασφάλειαι Μινέττα με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Pension Benefit εξασφαλίζει για εσάς ένα πρόσθετο και σίγουρο εισόδημα για να συνεχίσετε να ζείτε τη ζωή που αξίζετε κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής σας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Με γνώμονα τις ανάγκες σας, η MINETTA LIFE σας παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού του συνταξιοδοτικού σας πλάνου.

Εσείς καθορίζετε:

1)Τη διάρκεια του προγράμματος
2)Την ηλικία συνταξιοδότησης

Εσείς επιλέγετε:

  • Το ύψος του ποσού παροχής
  • Τον χρόνο παροχής του ποσού
  • Τον τρόπο παροχής του ποσού (εφάπαξ καταβολή, μηνιαία σύνταξη για συγκεκριμένο χρόνο της επιλογής σας, ισόβια μηνιαία σύνταξη)
  • Τον τρόπο επιλογής καταβολής ασφαλίστρου (μηνιαίο, 3μηνο, 6μηνο, ετήσιο)
  • Την αυτόματη αναπροσαρμογή των κεφαλαίων, έτσι ώστε η παροχή σας να προστατεύεται από τον πληθωρισμό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εγγυημένες παροχές και συμμετοχή στην υπεραπόδοση

Το πρόγραμμα Pension Benefit έχει εγγυημένη απόδοση 1,5% (τεχνικό επιτόκιο). Επιπλέον, κάθε ασφαλισμένος συμμετέχει και στην υπεραπόδοση των επενδύσεων που θα επιτυγχάνει η εταιρεία .

Δυνατότητα εξαγοράς και δανείων

Με βάση τους όρους του συμβολαίου σας, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε δάνειο μέχρι και το 100% της αξίας εξαγοράς του συμβολαίου σας για να αντιμετωπίσετε μια έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη σας.

Πραγματική αντιμετώπιση του πληθωρισμού

Με την εγγυημένη απόδοση 1,5% των μαθηματικών αποθεμάτων του συμβολαίου σας, με τη συμμετοχή σας στις υπεραποδόσεις και τη δυνατότητα επιλογής ποσοστού αναπροσαρμογής των ασφαλισμένων κεφαλαίων, έχετε τα όπλα για να αντιμετωπίσετε ουσιαστικά τον πληθωρισμό και τις συνέπειες που έχει στις παροχές σας.

Και ένα πολύ σημαντικό

Εάν έχετε επιλέξει το πρόγραμμα Εγγυημένη Μηνιαία Παροχή για ορισμένη περίοδο, σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της καταβολής των εγγυημένων πληρωμών , η καταβολή των υπολοίπων εγγυημένων μηνιαίων πληρωμών θα συνεχίζεται στους δικαιούχους μέχρι τη λήξη της διάρκειας καταβολής τους.