ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Η ενασχόληση με μια δουλειά που είναι αποδοτική και αποφέρει ικανοποιητικές οικονομικές απολαβές είναι πρωταρχικός στόχος όλων. Το εισόδημα είναι ένας σημαντικός παράγοντας της καθημερινής ζωής, ο οποίος καθορίζει την ποιότητα και το επίπεδό της.
Επειδή όμως το μέλλον είναι απρόβλεπτο και κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα εξελιχθεί, πρέπει να προνοήσουμε για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης κατάστασης. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν βρεθείτε σε κατάσταση μερικής ή ολικής ανικανότητας για εργασία; Όλα θα αλλάξουν προς το χειρότερο για εσάς και την οικογένειά σας.

Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση – Ασφάλειαι ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει το Πρόγραμμα Αναπλήρωσης Εισοδήματος που εγγυάται την παροχή εισοδήματος για τη διατήρηση της οικογενειακής ισορροπίας, σε μια έκτακτη περίπτωση.

Τα πακέτα Αναπλήρωσης Εισοδήματος που έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε είναι τα εξής:

  •       Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου.
  •       Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του συμβαλλομένου.
  •       Καταβολή κεφαλαίου λόγω  μόνιμης ολικής ανικανότητας ασφαλισμένου.
  •       Επαγγελματική ανικανότητα.
  •       Κάλυψη σοβαρών ασθενειών ή ατυχημάτων.
  •       Θάνατος από ατύχημα.
  •       Μόνιμη ολική και μερική ανικανότητα από ατύχημα.
  •       Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα.
  •       Απώλεια εισοδήματος.