Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών – ΜΙΝΕΤΤΑ WELCOME

Το πρόγραμμα  ΜΙΝΕΤΤΑ Welcome  πληροί τα οριζόμενα από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 53821/21-10-2014) για την έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής στη χώρα μας και ο ασφαλισμένος λαμβάνει με την έναρξή του σχετική βεβαίωση για υποβολή στις Αρχές.

Με το πρόγραμμα Welcome ο ασφαλισμένος καλύπτεται για:

·         Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα.

·         Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια (μόνο στα εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων).

·         Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια (μόνο σε δημόσια νοσοκομεία).

Στις παραπάνω καλύψεις προβλέπεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%, ενώ χωρίς καμία επιβάρυνση επωφελείται, ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη του, από τις παροχές της Κάρτας Προνομίων ΜΙΝΕΤΤΑ.