Απλή Ασφάλεια Ζωής

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την άμεση πληρωμή του ασφαλισμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, από οποιαδήποτε αιτία.
Το πρόγραμμα αυτό παρέχεται σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και δέχεται συμπληρωματικές ασφαλίσεις (καλύψεις) ατυχήματος ή ασθένειας. Δεν παρέχεται δικαίωμα εξαγοράς, ελευθεροποίησης, δανείου, συμμετοχής στα κέρδη.