ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΔΗΓΕΙΝ


Τα νέα προγράμματα ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΔΗΓΕΙΝ σας προσφέρουν πραγματική κάλυψη απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε καθημερινά κατά την κυκλοφορία σας, με ξεκαθαρους, κατανοητούς όρους και ΠΡΟΣΙΤΑ ασφάλιστρα.

Γιατί αυτή είναι η ουσία της ασφάλειας.

Και εμείς στην ΜΙΝΕΤΤΑ δίνουμε σημασία στην ουσία.  Ανακαλύψτε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις και επιλέξτε τις επιθυμητές απαλλαγές αναλόγως των αναγκών σας και διαμορφώστε το δικό σας πρόγραμμα. Σύγκρινετε σωστά Ασφαλίστείτε έξυπνα.

 ΠΑΚΕΤΑ   
1  ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
2  ΒΑΣΙΚΟ & ΠΥΡΚΑΓΙΑ


ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΕ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • Βασικές ΚαλύψειςOpen or Close
  ΠΑΚΕΤΑ 1 2
  Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχήματος για σωματικές βλάβες τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια) Ισχύει Ισχύει
  Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχήματος για υλικές ζημιές τρίτων (τα εκάστοτε ισχύοντα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια) Ισχύει Ισχύει
  Διασταυρούμενη ευθύνη μελών οικογένειας (έως € 3.500 ) Ισχύει Ισχύει
  Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα (έως € 50.000) Ισχύει Ισχύει
  Έκπτωση ασφαλίστρων Αστικής Ευθύνης λόγω μη ζημιάς (15% -30%) Ισχύει Ισχύει
  Νομική προστασία (έως € 3.000) Ισχύει Ισχύει
  Φροντίδα ατυχήματος (τηλ. 210 9310807 24 ώρες το 24ωρο) Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση αστικής ευθύνης στις χώρες της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. Ισχύει Ισχύει
  Επέκταση συμπληρωματικών καλύψεων στις χώρες της Ε.Ε και Ε.Ο.Χ. Δεν Ισχύει Ισχύει
 • Συμπληρωματικές ΚαλύψειςOpen or Close
  ΠΑΚΕΤΑ 1 2
  Αυτόματη επικαιροποίηση ασφαλισμένης αξίας (μείωση 1% μηνιαίως) Δεν Ισχύει Ισχύει
  Πυρκαγιά - έκρηξη (περιλαμβανομένων των ζημιών πυρκαγιάς & έκρηξης από τρομοκρατικές/πολιτικές/κακόβουλες ενέργειες) Δεν Ισχύει Ισχύει
  Αστική ευθύνη από πυρκαγιά (έως € 50.000) Δεν Ισχύει Ισχύει
  Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα Δεν Ισχύει Ισχύει
 • Προαιρετικές Καλύψεις Open or Close
  ΠΑΚΕΤΑ 1 2
  Επέκταση Νομικής Προστασίας (έως € 3.000) Ισχύει Ισχύει
  Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (δεν παρέχεται ρυμούλκηση σε τρακτέρ ή και οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων
  ή/και ύψους άνω των 3 μ. ή/και μεταξονίου άνω των 3,6 μ.)
  Ισχύει Ισχύει
 • ΑπαλλαγέςOpen or Close
  Φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα 1% της ασφ/νης αξίας με Min € 300